Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego KOSIARKA.PL


Dbałość o dobro naszych Klientów jest priorytetem naszej działalności, dlatego w niniejszej Polityce Prywatności informujemy jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego należącego do Spółki:

PROSAT Fojcik Spółka jawna
ul. Rudzka 107
47-400 Racibórz
NIP 6392011673 
Regon 366368162
KRS 0000655199

(określanej w tej polityce jako „my”, „nas”, „nasze”), funkcjonującego w domenie: WWW.KOSIARKA.PL zwanego dalej Sklepem. 

Prosimy Państwa o zapoznanie się z tą informacją o przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO” informujemy, że:

I. Administrator

Administratorem Danych Osobowych jest spółka PROSAT Fojcik Sp. j. z siedzibą przy ul. Rudzkiej 107, 47-400 Racibórz, Polska, NIP 6392011673.

II. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych różni się w zależności od celu przetwarzania danych:

- Przetwarzanie niezbędne dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której są Państwo stroną lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie. Podstawa ta odnosi się do danych zebranych w formularzu rejestracji, udostępnionym na stronach naszego Sklepu. W tym przypadku podanie Danych Osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta Klienta, które umożliwia składanie zamówień, zakupu towarów i zarządzanie kontem. Podstawa odnosi się również do realizacji Państwa żądań i zapytań kierowanych drogą mailową na adres Sklepu np. niepodanie adresu e-mail, uniemożliwi nam udzielenie Państwu odpowiedzi na przysłane zapytanie, 

- Przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadniony interes, realizowany przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Administrator wykorzystuje dane do zarządzania Sklepem, dostosowaniem jego zawartości Państwa potrzeb i oczekiwań oraz do zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni.

- Przetwarzanie ze względu na wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takich jak wystawienie faktury, przetwarzanie w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych.

- Przetwarzanie ze względu na udzieloną przez Państwo zgodę – Państwa zgoda na otrzymywanie newslettera wyrażona w trakcie procesu zakładania Konta Klienta na stronie Sklepu podczas składania zamówienia na zakup towarów lub poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie newslettera w Ustawieniach Konta Klienta, Państwa zgoda na otrzymanie od nas odpowiedzi wyrażona w trakcie wysyłania do nas zapytania w formularzu „negocjuj cenę”.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

    1. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

    2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

    1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, nazwy firmy i nr NIP.

    2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że obowiązujące prawo wymaga lub zezwala na zastosowanie dłuższego okresu przechowywania.

VI. Podmioty i usługi zewnętrzne 

    1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Dane osobowe wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Od podmiotów zewnętrznych wymagamy aby dane były bezpiecznie przechowywane, zawarliśmy z nimi stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych. 

    2. Lista podmiotów zewnętrznych obejmuje: 

- podmiot realizujący usługę kurierską  

- podmiot przetwarzający płatności w naszym Sklepie

- podmiot świadczący usługi hostingu 

- podmiot dbający o optymalizację Sklepu 

- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) 

- podmiot świadczący usługi e-mail marketingu

- podmioty świadczące usługi kredytowe i leasingowe – pod warunkiem, że klient wybrał taką formę płatności

- dostawcy systemu ankiet opiniujących – pod warunkiem, że klient wyraził zgodę na ocenienie zakupu. Podczas dokonywania zamówienia w Sklepie, klient może wyrazić jednorazową zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia, adresu e-mail oraz ID produktów do spółki Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie przez Sklep w/w danych spółce Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo Sp. z o.o. przekazanych Danych Osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie specjalnego pola w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia.

VII. Usługi stron trzecich

W ramach Sklepu mogą się pojawiać się przekierowania do (i pochodzące ze) stron internetowych serwisów płatności internetowych, systemów ratalnych należących do banków, portali zbierających opinie użytkowników, sieci społecznościowych i podmiotów powiązanych. Zanim postanowią Państwo przekazać swoje dane stronom trzecim, prosimy Państwa o każdorazowe zapoznanie się z treścią polityk prywatności stron trzecich, gdyż nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. 

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich ze względu na: 
1. działania podejmowane na serwisach społecznościowych oraz wykorzystanie wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+)
2. wykorzystanie narzędzi analitycznych i służących do zanonimizowanego śledzenia zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

IX. Dane związane z przeglądaniem zawartości Portalu

    1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Sklepu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Sklepie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

    2. Administrator stosuje pliki typu cookies lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej Sklepu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

X. Analityka

    1. W celu analizy ruchu w Sklepie i zachowań Użytkowników, Administrator może korzystać z narzędzia Google Analytic dostarczanego przez spółkę Google Inc. z siedzibą w Mountain View, CA 94043, USA. Dane służą tylko i wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych oraz są zaninomizowane, tzn. nie pozwalają na identyfikację osoby odwiedzającej Sklep.

    2. Każda osoba, która postanowi zablokować udostępnianie danych na temat jej aktywności na stronie Sklepu do narzędzia Google Analytics może zainstalować przygotowany przez Google Inc. specjalny dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

XI. Prawa Użytkownika

    1. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do żądania od nas dostępu do swoich Danych Osobowych (poinformujemy Państwa jakimi Państwa danymi się posługujemy), ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania (mogą Państwo wybrać dane które będziemy przetwarzać lub żądać abyśmy wszystkie Państwa dane usunęli), mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu i do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu.

    2.  Jeżeli stwierdzą Państwo, że Państwa Dane Osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO przy ul. Stawki 2 w Warszawie).

    3. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzielonej zgody. Aktualizacja ustawień w zakresie ochrony Danych Osobowych jest możliwa po zalogowaniu na Państwa Konto Klienta bądź po skontaktowaniu się z IOD. Wycofanie Państwa zgody na otrzymywanie newslettera jest możliwe w każdej chwili. Wycofanie zgody na przetwarzanie wiąże się z usunięciem Konta Klienta, w związku z tym utracą Państwo bezpowrotnie wszystkie udogodnienia jakie daje Państwu konto Klienta: dostęp do adresów dostawy i historii zamówień. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.

    4. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym Koncie Klienta w Sklepie, jeżeli taki posiada.

    5. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia regulaminu Sklepu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

XII. Profilowanie

Informujemy, że nie prowadzimy polityki profilowania klienta. 

XIV. Kontakt do IOD

W celu zapewnienia bezpieczeństwa powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych. IOD jest dostępny dla Państwa pod adresem: [email protected] i numerem telefonu +48 695118804.

XV. Bezpieczeństwo

Nasz Sklep posiada ważny certyfikat SSL co oznacza, że Państwa dane są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Po otrzymaniu przesłanych przez Państwa informacji wykorzystamy bardzo rygorystyczne procedury oraz funkcje bezpieczeństwa, aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do tych danych. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, umożliwiające przetwarzanie zgodnie z założeniami RODO. Wybrane osoby oraz podmioty współpracujące mające dostęp do Danych Osobowych zawarły odpowiednie upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych, w których zostały zobowiązane do zachowania ścisłej poufności. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnej chwili, dlatego prosimy o wgląd w Politykę co jakiś czas, aby pozostać na bieżąco. Data wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności: 25 maja 2018 roku