Regulamin sklepu internetowego kosiarka.pl


1. Postanowienia ogólne.

        1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym kosiarka.pl.
        1.2 Operatorem sklepu internetowego kosiarka.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma:

        PROSAT Fojcik Sp. j
        ul. Rudzka 107
        47-400 Racibórz
        NIP: 639-201-16-73
        Regon: 36 636 816 200 000

        Nr konta bankowego: 69 2490 0005 0000 4600 8445 4562
        ALIOR BANK SA

        wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Sądu Rejonowego w Gliwicach pod numerem 3/0000655199, zwana dalej Sprzedawcą.
        1.3 W razie potrzeby można kontaktować się ze Sprzedawcą Sklepu za pomocą poczty e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48324194031 lub osobiście pod adresem 47-450 Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 2.
        1.4 Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność Sprzedawcy lub współpracujących z nim producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć ze sklepu kosiarka.pl wymaga zgody Sprzedawcy.
        1.5 Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.
        1.6 Informacje o produktach podane w sklepie internetowym a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
        1.7 Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta minimalnych wymagań:
            1.7.1 Przeglądarka Firefox wersja 20 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
            1.7.2 Przeglądarka Chrome wersja 27 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
            1.7.4 Przeglądarka Opera wersja 15.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
            1.7.4 Przeglądarka Safari wersja 5.1.10 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
            1.7.3 Przeglądarka Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
            1.7.4 minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
        1.8 Pliki Cookies używane są przez Sprzedawcę w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu w tym logowania, wypełniania formularzy, wyświetlania dopasowanych dla klienta treści oraz zbierania anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć ofertę.
        1.9 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
        1.10 Okres trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.


2. Zamówienie.

        2.1 Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
        2.2 Zamówienia na towary należy składać za pomocą Sklepu wykorzystując koszyk.
        2.3 Do złożenia zamówienia wymagane jest założenie konta w Sklepie. Konto można założyć przed rozpoczęciem składania zamówienia jak również w trakcie procesu zamawiania.
        2.4 Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej, adresu dostawy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
        2.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w sytuacji gdy produkt jest niedostępny. Informacja o niedostępności produktu zostanie przekazana niezwłocznie Klientowi.
        2.6 Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy regulamin.
        2.7 Sprzedawca jako dowód zakupu każdorazowo wystawia Fakturę VAT.


3. Płatność i dostawa.

        3.1 Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
        3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronach Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem tych zmian w życie.
        3.3 Dla klientów z Polski dostępne są następujące formy płatności:
            3.3.1 "Przelew" – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy.
            3.3.1 "Pobranie" – koszt płatności 3zł brutto. Klient płaci kurierowi w momencie odbioru.
            3.3.2 "DotPay – szybkie płatności on-line" – koszt płatności 1,5% wartości zamówienia. Realizacja zamówienia po otrzymaniu płatności.
            3.3.3 Raty – ewentualne dodatkowe koszty zgodnie z warunkami odpowiedniego banku (Santander Consumer Bank lub Bank Credit Agricole). Ewentualne koszty dodatkowe klient może sprawdzić korzystając z kalkulatora rat znajdującego się w karcie produktu oraz koszyku – dla całego zamówienia. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
        3.4 Dostępne formy płatności dla konkretnego produktu wyszczególnione są na karcie produktu.
        3.5 Termin płatności przy zamówieniach, dla których Klient wybrał formę płatności „Przelew” lub „DotPay – szybkie płatności on-line” wynosi 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli w wyżej wymienionym terminie klient nie wpłaci pełnej kwoty zamówienia wtedy to zamówienie uznaje się za anulowane. W przypadku dalszej chęci dokonania zakupu klient może złożyć nowe zamówienie.
        3.6 Dostawa realizowana jest za pomocą firm kurierskich lub transportem własnym Sprzedawcy.
        3.7 Koszt dostawy zależny jest od wagi i objętości i jest podawany w koszyku w czasie składania zamówienia.
        3.8 Termin realizacji zamówienia:
            3.8.1 Dla produktów znajdujących się w magazynie Sprzedawcy wynosi 1-3 dni roboczych:
            - przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,
            - przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,
            - przy zakupach ratalnych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
            3.8.2 Dla produktów znajdujących się w magazynie dostawców lub producentów wynosi 4-14 dni roboczych:
            - przy płatności "Pobranie" od momentu zamówienia,
            - przy płatności "Przelew" lub "DotPay – szybkie płatności on-line" od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie Sprzedawcy,
            - przy zakupach ratalnych od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji z Banku, iż kredyt został przyznany.
            3.8.3 W przypadku niedostępności produktu Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwości oczekiwania na produkt lub anulowania zamówienia.
            3.8.4 Dniem roboczym nazywamy dzień w przedziale od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy oraz określonym ustawą świętem.


4. Reklamacje i zwroty.

        4.1 Produkty w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
        4.2 Klient roszczenia z tytułu gwarancji może zgłaszać bezpośrednio w serwisie producenta, zgodnie z danymi w dokumencie gwarancyjnym lub za pomocą Sprzedawcy.
        4.3 Reklamację należy złożyć w formie pisemnej pod adresem pocztowym lub e-mail wskazanym w punkcie 1.3 niniejszego regulaminu.
        4.4 Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
        4.5 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
        Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas PROSAT Fojcik Sp. j. (PROSAT Fojcik Sp.j., zamówienia internetowe placówka Krzyżanowice, ul. Wyzwolenia 2, 47-450 Krzyżanowice, email: [email protected], tel. +48324194031) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz znajduje się pod https://kosiarka.pl/img/tmp/cms/law/wzor_odstapienia_od_umowy.pdf. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
        4.6 Skutki odstąpienia od umowy:
        W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
        4.7 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.
        4.8 Zwracany towar powinien być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, które stanowią jego część). Towar nie może być uszkodzony oraz nosić śladów użytkowania wykraczających poza granice zwykłego zarządu.
        4.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
            4.9.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
            4.9.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
            4.9.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
            4.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
            4.9.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
            4.9.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
            4.9.7 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
        4.10 Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń:
            4.10.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
            4.10.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 
        4.11 Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr działa elektroniczna platforma do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym - ODR (Online Dispute Resolutions). Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
        4.12 Zgodnie z Art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Ochrona danych osobowych

        5.1. Administratorem danych osobowych jest spółka PROSAT Fojcik Sp. j. z siedzibą przy ul. Rudzkiej 107, 47-400 Racibórz.
5.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO”.
        5.3. Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także w przypadku zastrzeżeń, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO przy ul. Stawki 2 w Warszawie).
        5.4. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga posiadania konta. W celu rejestracji konta Klient podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz ustala indywidualne hasło. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie specjalnego pola w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia. Zaznaczając specjalne pole, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
        5.5. Za zgodą klienta jego dane mogą być wykorzystane w celu dostarczania „newslettera” -  ofert i informacji marketingowych  i/lub w celu dostarczania „porad i opinii” - porad dotyczących zakupionego produktu wraz z możliwością wyrażenia swojej opinii na temat zakupu . Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tych celach poprzez zaznaczenie specjalnych pól w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Klienta. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania w/w wiadomości, poprzez odznaczenie udzielonych zgód na swoim Koncie Klienta.
        5.6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii.
        5.7. Klient może wyrazić jednorazową zgodę dokonując zamówienia w Sklepie na przekazanie swojego numeru zamówienia, adresu e-mail oraz ID produktów do Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie przez Sklep jego numeru zamówienia, adresu e-mail oraz ID produktów spółce Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Ceneo Sp. z o.o. przekazanych danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie specjalnego dobrowolnego pola zgody w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia.
         5.8. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z PROSAT Fojcik Sp. j. w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
         5.9. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, w której Sprzedawca udostępnia Klientowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jest ona dostępna pod adresem: https://kosiarka.pl/pl/c/13-pbiiz

6. Postanowienia końcowe

         6.1 Założenie konta Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002. Szczegóły dostępne są w naszej Polityce prywatności pod adresem: https://kosiarka.pl/pl/c/13-pbiiz
        6.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.
        6.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.